stěna buněčná {3}

mechanická ochranná vrstva obalující buňky rostlin, bakterií a hub. Je vytvářena buňkou a umístěna vně buněčné membrány, její složení je velmi proměnlivé a naopak charakteristické pro určitou skupinu organismů.