steroly {2}

skupina přirozeně se vyskytujících steroidů, majících v poloze 3 hydroxylovou skupinu a v poloze 17 alifatický postranní řetězec. Vyskytují se v rostlinných i živočišných buňkách, a to jak volné, tak jako estery mastných kyselin či navázány na sacharidy glykosidovou vazbou. Podle původu se dělí na živočišné zoosteroly, rostlinné fytostreroly a mykosteroly, pocházející z hub. Nejdůležitějšími steroly jsou cholesterol, ergosterol (provitamin D) a stigmasterol (široce rozšířený fytosterol, užívaný jako prekursor při technických synthesách steroidních hormonů).