struktura biopolymeru primární {1}

pořadí monomerních stavebních jednotek (aminokyselin, nukleotidů nebo monosacharidů) v řetězci biopolymeru bez ohledu na jejich prostorové uspořádání s výjimkou konfigurace.