sulfonamidy {4}

sirná analoga (antimetabolity) kyseliny p-aminobenzoové. Inhibují synthesu folátů (srovnej kyselina listová), což je podstatou jejich antimikrobiálního účinku. Sulfonamidy se jako léčiva začaly používat ve 30. letech 20. století a byly předchůdci antibiotik.