symport {3}

typ membránového transportu, při němž jsou pomocí jedné přenašečové bílkoviny přenášeny dvě částice (molekuly nebo ionty) stejným směrem (srovnej antiport). Tímto způsobem je např. do mitochondrie spolu s vodíkovými ionty přenášen pyruvát (H+ pasivně, pyruvát aktivně, sekundární aktivní transport pyruvátu).