threonin {1}

Thr nebo T, kódovaná esenciální glukogenní aminokyselina; spolu s isoleucinem aminokyseliny se dvěma chirálními centry; methylovaný derivát serinu, s nímž má řadu společných funkcí. Ve fosfoproteinech bývá jeho OH skupina esterifikována zbytkem kyseliny fosforečné. Na postranní řetězec threoninu může být v proteinech O-glykosidovou vazbou navázán oligosacharidový řetězec (tzv. O-glykoproteiny).