transkripce {1}

přepis, biosynthesa řetězce RNA podle templátového řetězce DNA, přičemž jednotlivé nukleotidy jsou připojovány na základě komplementarity (viz base nukleových kyselin). Klíčovým enzymem této synthesy je RNA-polymerasa. Transkripce probíhá ve třech stupních: a) iniciace (zahájení), kdy se RNA-polymarasa váže na specifickou sekvenci DNA (viz promotor) a přesunuje se k místu, kde začíná vlastní synthesa; b) elongace, kdy se RNA-polymerasa posunuje podél řetězce DNA, uvolňuje kódující řetězec a podle templátového řetězce postupně synthetisuje novou RNA tím, že na volnou 3´-OH skupinu ribosy připojuje komplementární nukleotidy, jejichž donorem jsou nukleosidtrifosfáty; vznikající RNA se postupně uvolňuje od komplexu s DNA a dvojitý helix DNA se samovolně obnovuje; c) terminace (ukončení synthesy a úplné uvolnění RNA) je signalisováno zvláštními sekvencemi ve struktuře DNA, které jsou rozpoznávány bílkovinami, tzv. terminačními neboli ρ (ro) faktory. Řízení transkripce jednotlivých genů patří k nejdůležitějším mechanismům regulace enzymové aktivity a diferenciace buněk.