transport pasivní {1}

transport částic (molekul nebo iontů) přes biologickou membránu ve směru, kdy potenciál částice klesá; nevyžaduje tedy dodávání energie (srovnej aktivní transport). Pasivní transport může být realisován: a) volnou difusí; b) dočasnými nebo trvalými póry větších rozměrů, tvořenými určitými bílkovinami (např. póry v jaderné membráně, štěrbinová spojení buněk); c) usnadněnou difusí.