tryptofan {1}

Trp nebo W, aromatická esenciální ketogenní kódovaná aminokyselina. Jeho objemný postranní řetězec je významnou strukturní součástí bílkovin. Má význačné fluorescenční vlastnosti, čehož se využívá při studiu prostorového uspořádání okolí jeho indolové skupiny. Ačkoliv je v bílkovinách poměrně málo zastoupen, je velmi významný z hlediska výživy. Je prekursorem několika důležitých látek: nikotinamidu (viz niacin) a biogenních aminů tryptaminu a serotoninu.