uracil {1}

pyrimidinová base nukleových kyselin (2,6-dihydroxypyrimidin), která je součástí ribonukleových (nikoliv deoxyribonukleových) kyselin (srovnej thymin). Komplementárně se váže s adeninem.