ureasa {2}

enzym katalysující hydrolysu močoviny: (NH2)2CO + 2 H2O → 2 NH3 + H2CO3. Vyskytuje se především u rostlin, mikroorganismů a bezobratlých živočichů. Má absolutní substrátovou specifitu; neštěpí jiné substráty než močovinu. Ureasa ze sojových bobů byla prvním enzymem připraveným v krystalické podobě (Sumner, 1926). Používá se v analytice pro stanovení močoviny.