váček sekreční {4}

přechodný útvar předurčený k tomu, aby po splynutí s plasmatickou membránou vylil svůj obsah do extracelulárního prostoru, čímž dojde k exocytose. Sekreční váčky primárně vznikají odškrcením z endoplasmatického retikula nebo Golgiho komplexu. Tímto způsobem jsou sekretovány např. trávicí enzymy, bílkovinné hormony a neurotransmitery.