vazba disulfidová {1}

vazba umožňující v bílkovinách kovalentní propojení cysteinových zbytků, a to uvnitř jednoho polypeptidového řetězce nebo mezi řetězci; významný prvek stabilisace prostorové struktury bílkovin. Disulfidová vazba propojuje i dvě molekuly glutathionu (tzv. oxidovaný glutathion). Vzniká oxidací (viz dehydrogenace) dvou thiolových skupin (2 cystein → cystin), rozštěpena může být redukcí (in vitro obvykle merkaptoethanolem nebo dithiotreitolem, in vivo dehydrogenasami pomocí NADPH) nebo oxidací (in vitro obvykle kyselinou peroxomravenčí).