vazba glykosidová {1}

propojení monosacharidu s další skupinou prostřednictvím poloacetalového uhlíku. Rozlišujeme vazby O-glykosidové (vazba zprostředkována atomem kyslíku, typické pro oligo- a polysacharidy), N-glykosidové (např. vazba basí na ribosu v nukleosidech, podle organicko-chemického názvosloví bychom však N-glykosidy měli řadit mezi glykosylaminy) a S-glykosidové. Podle konfigurace na poloacetalovém uhlíku rozlišujeme α- a β-glykosidové vazby. Pro synthesu glykosidové vazby musí být alespoň jeden z partnerů aktivován (např. viz UDP-glukosa). Její hydrolytické štěpení zajišťují enzymy ze skupiny glykosidas, fosforolytické štěpení pak fosforylasy.