VLDL {4}

very low density lipoproteins, lipoproteiny o velmi nízké hustotě, viz krevní lipoproteiny.