vstup postranní do dýchacího řetězce {2}

též kotvený komplex II; společné označení pro membránové enzymy ze třídy oxidoreduktas, které katalysují přenos vodíkových atomů z různých substrátů na ubichinon a tím jejich vstup do dýchacího řetězce: SH2 + Q → S + QH2. Zásadně se liší od kotveného komplexu I (ubichinon-reduktasa) tím, že nejsou schopny aktivně transportovat protony, a proto nepřispívají ke vzniku proton-motivní síly. Jejich prosthetickou skupinou bývá FAD. Nejvýznamnějšími enzymy této skupiny jsou sukcinátdehydrogenasa (z citrátového cyklu), membránová glycerol-3-fosfátdehydrogenasa (viz glycerolfosfátové kyvadlo) a systém dehydrogenas, které zahajují β-oxidaci mastných kyselin (dehydrogenace acyl-CoA).