živočichové homoiothermní {3}

vyšší obratlovci (ptáci a savci), kteří udržují stálou tělesnou teplotu.