živočichové poikilothermní {3}

živočichové, jejichž tělesná závisí na teplotě okolního prostředí (srovnej živočichové homoiothermní).