zygota {3}

při pohlavním rozmnožování první buňka nově vzniklého organismu, diploidní buňka vzniklá splynutím samčí a samičí gamety.