Rejstřík hesel - kategorie 3

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž
A
acetylcholin {3}
adipocyt {3}
agarosa {3}
aglutinace {3}
alely {3}
anabolika {3}
analysa rentgenostrukturní {3}
antibiotika {3}
antiport {3}
antisérum {3}
aparát Golgiho {3}
apoptosa {3}
archaebakterie {3}
autolysa {3}
B
bakteriofágy {3}
bioluminiscence {3}
bujení rakovinné {3}
buňky diploidní {3}
buňky haploidní {3}
buňky mnohojaderné {3}
buňky pohlavní {3}
buňky polyploidní {3}
C
cyklus buněčný {3}
Č
čepička mRNA {3}
D
Da {3}
dělení buněk {3}
destičky krevní {3}
determinanta antigenní {3}
dialysa {3}
diferenciace {3}
doba generační {3}
druh biologický {3}
E
ekosystém {3}
elektroforesa dvojrozměrná {3}
elektroforesa kapilární {3}
ELISA {3}
enzymy multifunkční {3}
epitop {3}
erythrocyt {3}
F
fagocytosa {3}
fenotyp {3}
feromony {3}
fokusace isoelektrická {3}
fosforylace membránová {3}
fuse buněčná {3}
fylogenese {3}
G
gangliosidy {3}
genotyp {3}
H
hapteny {3}
hormony - rozdělení podle endokrinních žláz {3}
hormony juvenilní {3}
HPLC {3}
hybridisace buněk {3}
hypervitaminosa {3}
hypovitaminosa {3}
CH
chromatografie bioafinitní {3}
chromatografie dvojrozměrná {3}
chromatografie gelová permeační {3}
chromatografie kapalinová vysoceúčinná {3}
chromatografie na iontoměničích {3}
chromatografie na tenké vrstvě {3}
chromatografie papírová {3}
chromatografie s hydrofobní interakcí {3}
chromatografie s obrácenými fázemi {3}
chromatografie sloupcová {3}
chromofor {3}
I
imobilisace {3}
imunisace {3}
imunita {3}
imunita buněčná {3}
imunita humorální {3}
imunoelektroforesa {3}
imunogen {3}
imunochemie {3}
imunoprecipitace {3}
imunosupresiva {3}
isotachoforesa {3}
isotonicita {3}
J
jadérko {3}
K
kapsida virová {3}
koacerváty {3}
koeficient sedimentační {3}
komplex Golgiho {3}
krvinky bílé {3}
krvinky červené {3}
krystalografie rentgenová {3}
L
leukocyty {3}
luciferasa {3}
luciferin {3}
lymfocyty {3}
lysosomy {3}
M
meiosa {3}
metody elektromigrační {3}
mikrofilamenta {3}
mikrotubuly {3}
mutace posunem čtecího rámce {3}
myelin {3}
N
náboj buňky energetický {3}
nekrosa {3}
neuromodulátory {3}
neurotransmitery {3}
ninhydrin {3}
NMR {3}
nukleoid {3}
O
onkogeny {3}
ontogenese {3}
orgán {3}
organely {3}
P
permeasy {3}
pinocytosa {3}
plasma krevní {3}
pletivo {3}
poloměr van der Waalsův {3}
potenciál akční {3}
priony {3}
proces isokratický {3}
protoplast {3}
R
radiace fotosyntheticky aktivní {3}
radioimunoanalysa {3}
reparace DNA {3}
resonance nukleární magnetická {3}
respirace buněčná {3}
retikulum endoplasmatické {3}
retikulum sarkoplasmatické {3}
retroviry {3}
rhodopsin {3}
RIA {3}
rovnice Hillova {3}
rovnice van´t Hoffova {3}
Ř
řetězec potravní {3}
S
S {3}
sedimentace {3}
sekvenování bílkovin {3}
selekce {3}
sérum krevní {3}
sestřih alternativní {3}
skupiny krevní {3}
spojení štěrbinové {3}
stěna buněčná {3}
substrát chromogenní {3}
symport {3}
synapse {3}
synthesa peptidů in vitro {3}
Š
štafeta nábojová {3}
T
technologie fermentační {3}
teorie buněčná {3}
teratogeny {3}
thrombin {3}
tkáň {3}
translokace skupinová {3}
triglyceridy {3}
tropiny {3}
V
vlastnosti chaotropní {3}
vsolování {3}
vysolování {3}
Z
zygota {3}
Ž
živočichové homoiothermní {3}
živočichové poikilothermní {3}
žlázy {3}