Rejstřík hesel - kategorie 4

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž
A
acidosa {4}
aflatoxiny {4}
agonista {4}
albumin sérový {4}
alergie {4}
alkalosa {4}
amplifikace signálu {4}
anemie {4}
anemie srpkovitá {4}
antagonista {4}
antioxidanty {4}
antisense RNA {4}
apolipoproteiny {4}
autoimunita {4}
B
barviva žlučová {4}
BCCP {4}
bilance dusíková {4}
bilirubin {4}
bílkoviny plasmové {4}
bílkoviny rekombinantní {4}
bioreaktory {4}
biosenzory {4}
biotransformace cizorodých látek {4}
biotransformace průmyslová {4}
buňky kmenové {4}
C
CAM {4}
cDNA {4}
cyklus alaninový {4}
cyklus C4-rostlin {4}
cyklus Calvinův {4}
cyklus Coriho {4}
cyklus pyruvát-malátový {4}
cyklus zbytečný {4}
cytokininy {4}
cytokiny {4}
cytostatika {4}
Č
částice reaktivní kyslíkové {4}
částice rozpoznávající signál {4}
člunek {4}
D
denitrifikace {4}
desaturasa {4}
diacylglyceroly {4}
DNA-knihovna {4}
DNA-sonda {4}
dolicholfosfát {4}
dráhy signální {4}
droga {4}
dynein {4}
E
efekt Bohrův {4}
elektroda enzymová {4}
endorfiny {4}
enzymopathie {4}
ergosterol {4}
erythropoetin {4}
F
faktory srážení krve {4}
fenylketonurie {4}
fermentace aerobní {4}
fermentace nepravá {4}
fermentor {4}
α-fetoprotein {4}
fibrinolysa {4}
fibrosa cystická {4}
filamenta intermediární {4}
foláty {4}
fosfatidylinositoly {4}
fosfoadenosinfosfosulfát {4}
fosfoinositoly {4}
fotorespirace {4}
fotosynthesa bakteriální {4}
fyllochinon {4}
fytohormony {4}
G
G-proteiny {4}
glukosurie {4}
glykace {4}
glykemie {4}
glyoxysom {4}
H
HDL {4}
hemofilie {4}
hemostasa {4}
heparin {4}
homocystein {4}
hormony - rozdělení podle biologického mechanismu působení {4}
hormony rostlinné {4}
hybridisace DNA {4}
hybridom {4}
hypoxie {4}
CH
cholekalciferol {4}
choroba autoimunní {4}
chylomikrony {4}
I
interferony {4}
inženýrství buněčné {4}
inženýrství genové {4}
inženýrství proteinové {4}
K
kalciferoly {4}
kalmodulin {4}
karbonáthydrolyasa {4}
karnitin {4}
katecholaminy {4}
ketogenese {4}
ketolátky {4}
klathrin {4}
klon {4}
klonování {4}
knihovna genomová {4}
kobalaminy {4}
koeficient Hillův {4}
koeficient sigmoidity {4}
koloběh dusíku {4}
koloběh síry {4}
komplement {4}
konjugace xenobiotik {4}
kortikosteroidy {4}
kyselina acetylsalicylová {4}
kyselina fytová {4}
kyselina δ-aminolevulová {4}
kyseliny žlučové {4}
kyslík singletový {4}
kyvadlo glycerolfosfátové {4}
kyvadlo malát-aspartátové {4}
L
lac-operon {4}
látky ketonové {4}
LDL {4}
léčiva {4}
lektiny {4}
léky {4}
leukotrieny {4}
liberiny {4}
lipoproteiny krevní {4}
lysofosfolipidy {4}
M
metabolismus kyslíku {4}
methemoglobin {4}
N
niacin {4}
nitrátreduktasy {4}
nitrifikace {4}
O
operátor {4}
operon {4}
organismy transgenní {4}
osmolarita {4}
oxid dusnatý {4}
P
palindrom {4}
PAPS {4}
PCR {4}
peroxisom {4}
plasmin {4}
pre-sekvence {4}
proteasom {4}
proteinfosfátfosfatasy {4}
proteinkinasy {4}
proteomika {4}
proteosom {4}
prothrombin {4}
protoporfyriny {4}
prsty zinkové {4}
pseudocyklus {4}
pseudogen {4}
pseudoisoenzymy {4}
R
radikál hydroxylový {4}
radikál superoxidový {4}
rámec čtecí otevřený {4}
reakce polymerasová řetězová {4}
rekombinace DNA {4}
represor {4}
retinal {4}
retinol {4}
rostliny C3, C4 a CAM {4}
rovnice Goldmanova {4}
S
sekvence palindromní {4}
sekvence vedoucí v bílkovině {4}
sekvence vedoucí v mRNA {4}
sekvenování DNA {4}
selenocystein {4}
signál {4}
spliceosom {4}
spotřeba kyslíku biochemická {4}
statim {4}
statiny {4}
stres oxidační {4}
sulfonamidy {4}
superoxiddismutasa {4}
syndrom {4}
systém restrikčně-modifikační {4}
T
technologie rekombinantní {4}
templát {4}
tokoferol {4}
transport bílkovin ko- a posttranslační {4}
tubulin {4}
U
ubiquitin {4}
uremie {4}
V
váček potažený {4}
váček sekreční {4}
vady vrozené metabolické {4}
vektor {4}
VLDL {4}
Z
zkrat {4}
zkrat hexosamonofosfátový {4}