Přehled chemických rovnic

(u hesla adenosinfosfáty)
AMP + ATP → 2 ADP
(u hesla adenylátcyklasa)
ATP → cAMP + PPi
(u hesla alkoholdehydrogenasa)
alkohol + NAD+ → aldehyd + NADH + H+
(u hesla aminoacyl-tRNA-ligasy)
aminokyselina + tRNA + ATP → aminoacyl-tRNA + AMP + PPi
(u hesla aminotransferasy)
L-aminokyselina + 2-oxoglutarát → 2-oxokyselina + L-Glu
(u hesla ammonialyasy)
Asp → fumarát + NH3
(u hesla ATP)
ADP+Pi
(u hesla ATP)
AMP+PPi
(u hesla ATPasy)
ATP + H2O → ADP + Pi
(u hesla bakterie)
CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O
(u hesla biosynthesa isoprenoidů)
3 CH3-CO-SCoA + 2 (NADPH + H+) + 3 ATP + 2 H2O →
→ CH2=C(CH3)-CH2-CH2-O-PP + CO2 + 3 ADP + Pi + 2 NADP+ + 3 HSCoA.
(u hesla biotin)
acetyl-CoAmalonyl-CoA
(u hesla biotin)
pyruvátoxalacetát
(u hesla cAMP)
cAMP + H2O → 5´-AMP
(u hesla cyklus glyoxylátový)
2 CH3-CO-SCoA + 2 H2O + NAD+ → HOOC-CH2-CH2-COOH + 2 HSCoA + NADH + H+
(u hesla cyklus močovinový)
HCO3­ + NH4+ + aspartát → NH2-CO-NH2 + fumarát + H2O
(u hesla cyklus pentosový)
glukosa-6-fosfát + 2 NADP+ → ribulosa-5-fosfát + 2 (NADPH + H+) + CO2
(u hesla cyklus pentosový)
C6H11O5-OPO32- + 12 NADP+ + 7 H2O → 6 CO2 + 12 (NADPH + H+) + HPO42-
(u hesla cyklus pyruvát-malátový)
pyruvátc + NADHc + NADP+c + NAD+m → acetyl-CoAc + NAD+c + NADPHc + NADHm + H+m + CO2
(u hesla dipeptidasy)
AK1-AK2 + H2O → AK1 + AK2
(u hesla DNA-polymerasy)
(polydeoxyribonukleotid)n + dNTP → (polydeoxyribonukleotid)n+1 + PPi
(u hesla enzymy - rozdělení do tříd)
ethanol + NAD+ → acetaldehyd + NADH + H+
(u hesla enzymy - rozdělení do tříd)
ATP + glukosaglukosa-6-fosfát + ADP
(u hesla enzymy - rozdělení do tříd)
sacharosa + H2O → glukosa + fruktosa
(u hesla enzymy - rozdělení do tříd)
-OOC-CH=CH-COO- + H2O → -OOC-CH(OH)-CH2-COO-
(u hesla enzymy - rozdělení do tříd)
D-glukosaD-fruktosa
(u hesla enzymy - rozdělení do tříd)
L-alaninD-alanin
(u hesla enzymy - rozdělení do tříd)
CH3-CO-COO- + CO2 + ATP + H2O → -OOC-CH2-CO-COO- + ADP + Pi
(u hesla F0F1-ATPasa)
ADP + Pi → ATP + H2O
(u hesla fosforylace)
ATP + glukosaADP + glukosa-6-fosfát
(u hesla fosforylace membránová)
ADP + PiATP + H2O
(u hesla fosforylace substrátová)
sukcinyl-CoA + GDP + Pi → sukcinát + CoA + GTP
(u hesla fosforylasy)
(glukan)n + Pi → (glukan)n-1 + glukosa-1-fosfát
(u hesla fotofosforylace)
ADP + PiATP + H2O
(u hesla fotolysa vody)
2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e-
(u hesla fotolysa vody)
H2O + NADP+ → ½O2 + NADPH + H+
(u hesla fotoredukce)
NADP+ + 2e- + H+ → NADPH
(u hesla glukosa-6-fosfát)
glukosa + ATP → glukosa-6-fosfát + ADP
(u hesla glukosaoxidasa)
β-D-glukosa + O2 → δ-D-glukonolakton + H2O2
(u hesla glutamátdehydrogenasa)
L-Glu + NAD(P) ++ H2O → 2-oxoglutarát + NAD(P)H + H+ + NH4+
(u hesla glutathion)
2 GSH + H2O2 → GSSG + 2 H2O
(u hesla glutathion)
GSSG + NAD(P)H + H+ → 2 GSH + NAD(P)+
(u hesla glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa)
glyceraldehyd-3-fosfát + NAD+ + Pi → 1,3-bisfosfoglycerát + NADH + H+ + H2O
(u hesla glykolysa)
C6H12O6 → 2 C3H6O3
(u hesla GTP)
GDP + ATP → GTP + ADP
(u hesla invertasa)
sacharosa + H2O → glukosa + fruktosa
(u hesla jednotka energetická ATP)
ATP + H2O → ADP + Pi
(u hesla karbamoylfosfát)
NH4+ + CO2 + 2 ATP → NH2-CO-O-PO32- + 2 ADP + Pi
(u hesla karbonáthydrolyasa)
CO2 + H2O ↔ HCO3- + H+
(u hesla katalasa)
2 H2O2 → 2 H2O + O2
(u hesla ketolisomerasy)
glukosa-6-fosfátfruktosa-6-fosfát
(u hesla ketolisomerasy)
glyceraldehyd-3-fosfát  ↔  dihydroxyacetonfosfát
(u hesla ketolisomerasy)
glukosa  ↔  fruktosa
(u hesla kinasy)
ATP + A → ADP + A-P
(u hesla kinasy)
AMP + ATP → 2 ADP
(u hesla koenzym A)
glycerol-3-fosfát + acyl-CoA → 1-acylglycerol-3-fosfát + CoA
(u hesla koenzymy)
CH3-CH2OH + NAD+ → CH3-CHO + NADH + H+
(u hesla koenzymy)
NADH + H+ + Q → NAD+ + QH2
(u hesla komplex pyruvátdehydrogenasový)
CH3-CO-COO- + NAD+ + CoA → CH3-CO-CoA + CO2 + NADH + H+
(u hesla konstanta substrátová)
E + S ↔ ES
(u hesla kreatin)
kreatin + ATP ↔ kreatinfosfát + ADP
(u hesla kyvadlo malát-aspartátové)
malát2-oxoglutarát
(u hesla kyvadlo malát-aspartátové)
L-Asp ⇔ L-Glu
(u hesla laktátdehydrogenasa)
laktát + NAD+pyruvát + NADH + H+
(u hesla ligasy)
S1 + S2 + NTP + H2O → S1-S2 + NDP + Pi
(u hesla ligasy)
S1 + S2 + NTP + H2O → S1-S2 + NMP + PPi
(u hesla mutasy)
glukosa-6-fosfát ↔ glukosa-1-fosfát
(u hesla mutasy)
3-fosfoglycerát ↔ 2-fosfoglycerát
(u hesla β-oxidace mastných kyselin)
CH3-(CH2)n-CO-CoA + NAD+ + Enzym-FAD + CoA → CH3-(CH2)n-2-CO-CoA + NADH + H+ + Enzym-FADH2 + acetyl-CoA
(u hesla β-oxidace mastných kyselin)
R-COOH + CoA + ATP → R-CO-CoA + AMP + PPi
(u hesla peroxidasy)
redukovaný substrát + H2O2 → oxidovaný substrát + 2 H2O
(u hesla pyrofosfatasa)
PPi + H2O → 2 Pi
(u hesla radikál hydroxylový)
H2O2 + e- + H+ → OH. + H2O
(u hesla řetězec dýchací)
NADH + H+ + Q → NAD+ + QH2
(u hesla řetězec dýchací)
QH2 + 2 cytochrom-c(Fe3+) → Q + 2 cytochrom-c(Fe2+) + 2 H+
(u hesla řetězec dýchací)
4 cytochrom-c(Fe2+) + O2 + 4 H+ → 4 cytochrom-c(Fe3+) + 2 H2O
(u hesla substrát)
sacharosa + H2O → glukosa + fruktosa
(u hesla substrát)
glukosafruktosa
(u hesla substrát)
aminokyselina + tRNA + ATP → aminoacyl-tRNA + AMP + PPi
(u hesla substrát)
CH3-CO-COOH + CO2 + ATP + H2O → HOOC-CH2-CO-COOH + ADP + Pi
(u hesla superoxiddismutasa)
2 O2-. + 2 H+ → H2O2 + O2
(u hesla štěpení thiolytické)
3-oxoacyln-CoA + CoA → acyl(n-2)-CoA + acetyl-CoA
(u hesla teorie chemiosmotická)
ADP + Pi → ATP + H2O
(u hesla transaminace)
AK1 + 2-OK2 ↔ 2-OK1 + AK2
(u hesla translace)
aminoacyl-tRNAa + peptidyl-tRNAp → peptidyl-aminoacyl-tRNAa + tRNAp
(u hesla UDP-glukosa)
glukosa-1-fosfát + UTP (=uridintrifosfát) → UDP-glukosa + PPi
(u hesla ureasa)
(NH2)2CO + 2 H2O → 2 NH3 + H2CO3
(u hesla vazba disulfidová)
2 cystein → cystin
(u hesla vstup postranní do dýchacího řetězce)
SH2 + Q → S + QH2