Přehled obrázků:

(u hesla: acetylkoenzym A)

(u hesla: amoniak)

(u hesla: antiport, symport, uniport)

(u hesla: bílkoviny - periodické motivy)

(u hesla: bílkoviny membránové, membrána biologická)

(u hesla: cyklus metabolický)

(u hesla: cyklus zbytečný)

(u hesla: částice rozpoznávající signál, sekvence vedoucí v bílkovině)

(u hesla: dialysa)

(u hesla: dihelix DNA)

(u hesla: dráhy signální, diacylglyceroly, fosfolipasy, inositol, posel druhý)

(u hesla: dvojvrstva lipidová)

(u hesla: efekt Bohrův)

(u hesla: elektroda enzymová)

(u hesla: elektroforesa dvojrozměrná)

(u hesla: elektroforesa dvojrozměrná)

(u hesla: ELISA)

(u hesla: endocytosa)

(u hesla: enzymy allosterické)

(u hesla: exon, introny, sestřih RNA)

(u hesla: F0F1-ATPasa)

(u hesla: G-proteiny, adenylátcyklasa)

(u hesla: glukosa-6-fosfát)

(u hesla: glutamátdehydrogenasa)

(u hesla: glykolysa)

(u hesla: chloroplasty)

(u hesla: chromatografie)

(u hesla: chromatografie kapalinová vysoceúčinná, chromatografie sloupcová)

(u hesla: imunoglobuliny, protilátky)

(u hesla: ketogenese)

(u hesla: koloběh dusíku, denitrifikace, nitrátreduktasy, nitrifikace, živočichové - rozdělení podle způsobu vylučování dusíku)

(u hesla: koloběh kyslíku)

(u hesla: koloběh síry)

(u hesla: kyselina asparagová)

(u hesla: kyselina glutamová)

(u hesla: kyvadlo glycerolfosfátové)

(u hesla: kyvadlo malát-aspartátové)

(u hesla: lac-operon, represor)

(u hesla: lipoproteiny krevní)

(u hesla: liposomy)

(u hesla: lysosomy, klathrin, váček potažený)

(u hesla: micela)

(u hesla: mitochondrie)

(u hesla: Na,K-ATPasa, pumpy iontové)

(u hesla: náboj amfiontu volný)

(u hesla: NAD(P)+, NAD(P)H)

(u hesla: nukleosom, histony)

(u hesla: oxalacetát)

(u hesla: polyribosomy, mRNA)

(u hesla: pyruvát)

(u hesla: reakce polymerasová řetězová)

(u hesla: receptory)

(u hesla: replikace DNA, řetězec vedoucí, řetězec zpožďující se, vidlice replikační)

(u hesla: sekvence palindromní)

(u hesla: spojení štěrbinové)

(u hesla: synapse, neurotransmitery)

(u hesla: teorie chemiosmotická, řetězec dýchací)

(u hesla: translace)

(u hesla: translace)

(u hesla: transport aktivní)

(u hesla: úhel dihedrální)

(u hesla: vlásenka)