Přehled rovnic:

(u hesla: enzymy - kinetika)

(u hesla: náboj buňky energetický)

(u hesla: β-oxidace mastných kyselin)

(u hesla: rovnice Goldmanova)

(u hesla: rovnice Hillova)

(u hesla: síla iontová)

(u hesla: síla proton-motivní)

(u hesla: tlak osmotický)