Anotace

Výkladový slovník biochemických pojmů obsahuje 1100 pojmů. Jsou za zahrnuta hesla několika typů:
Protože se biochemie na VŠCHT Praha učí na několika úrovních, jsou hesla hierarchicky rozdělena do čtyř kategorií:
  1. nejdůležitější biochemické pojmy;
  2. biochemie I pro jiné fakulty než FPBT, jednosemestrální kurs;
  3. biochemie I pro FPBT (obsahuje hesla kategorie 2 + metodické termíny probírané na seminářích z biochemie I + pojmy probírané v 1. ročníku v kursu biologie);
  4. biochemie II pro FPBT.

Problém pravopisu

Vzhledem k tomu, že současná pravidla českého pravopisu připouštějí téměř všechny možnosti psaní „cizích“ a „přejatých“ slov, rozhodl se autor, o své vlastní újmě, používat v tomto materiálu důsledně klasický (starý) pravopis. Svou volbu podrobně vysvětluje v učebnici Kodíček M., Karpenko V.: Biofysikální chemie. Academia, Praha 2000.Elektronická verze 1.0 se vztahuje k tištěné publikaci Biochemické pojmy - výkladový slovník, ISBN 80-7080-551-X.
Verze 1.0 je oproti tištěné opravena a rozšířena o barevné obrázky.


Elektronická verze slovníku vznikla jako součást TRANSFORMAČNÍCH ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ MŠMT ČR na rok 2004 - projekt č. 618 „Elektronické výkladové slovníky - pilotní projekt BIOCHEMIE“.