fotoforéza
photophoresis

Pohyb částic při osvětlení z jedné strany.
Příčinou fotoforézy je rozdílná teplota na osvětlené a neosvětlené straně částice - jde o zvláštní případ termoforézy. Rozložení teploty uvnitř částice při jednostranném osvětlení závisí na jejích rozměrech, tvaru, průsvitnosti i na indexu lomu, takže může být značně rozdílné. Neprůsvitné částice se obvykle pohybují ve směru světelného paprsku (kladná fotoforéza). U průsvitných částic může být pozorována i negativní fotoforéza, protože paprsky lámající se v částici, mohou zahřívat její zadní stěnu více než přední, obrácenou ke zdroji světla.
Fotoforézu je možno pozorovat u aerosolů i u lyosolů – např. při osvětlení oblaků slunečními paprsky nebo při intenzivním osvětlení disperze v ultramikroskopu.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf