sedimentační rovnováha
sedimentation equilibrium

Dynamická rovnováha v disperzním systému, při níž se rychlost sedimentace disperzních částic rovná rychlosti jejich difuze opačným směrem. Tento případ přichází v úvahu především u koloidních disperzí, neboť u  analytických disperzí nedochází k měřitelné sedimentaci, u hrubých disperzí je naopak neměřitelná difuze.
V rovnováze je sedimentační tok roven toku difúznímu a koncentrace v daném místě se nemění s časem. Při konstantní teplotě T plynou z rovnosti sedimentační a difúzní rychlosti tyto vztahy pro rozdělení koncentrací v sedimentační rovnováze
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf