sedimentační rychlost
sedimentation rate

Rychlost, jakou se usazují disperzní částice. Je-li zanedbatelná rychlost difuze, působí na sedimentující částici síla gravitační nebo odstředivá, zmenšená o vztlak, a proti ní síla tření (obr. 1)
Obr. 1  Síly působící na částici při sedimentaci v gravitačním a v odstředivém poli
Rychlost usazování roste s velikostí částic a rozdílem v hustotách, (ρ – ρo), u sedimentace v odstředivém poli také s druhou mocninou úhlové rychlosti otáčení; klesá s rostoucí viskozitou prostředí. Velké částice se usazují mnohem rychleji než částice malé; u koloidních částic je sedimentační rychlost v gravitačním poli většinou malá, často neměřitelná. Měření sedimentační rychlosti může být použito ke stanovení velikosti částic.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf