ortokinetická koagulace
orthokinetic coagulation

Koagulace polydisperzního systému za současného vlivu gravitačního nebo odstředivého pole, nebo hydrodynamických sil. Vedle srážek způsobených tepelným pohybem částic (viz perikinetická koagulace) se zde uplatňují také srážky rychleji se pohybujících větších částic s menšími, pomalejšími částicemi. Velké částice sebou strhávají malé, počet srážek a s ním i rychlost koagulace roste s rozdílem mezi rychlostmi jednotlivých částic.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf