rozrážení emulze
breaking of emulsion

Pochod, jehož výsledkem je rozdělení emulze na makrofáze. V řadě případů bývají emulze nevítaným jevem a je nutno je odstraňovat (např. ropné emulze, kde obsah vody s velkým množstvím rozpuštěných solí dosahuje 50 až 60 %). K rozrážení emulzí se využívají nejrůznější metody; každá však je použitelná jen pro některé emulze:
Pro všechny metody rozrážení emulzí platí obecné pravidlo, že koncentrované emulze se rozrušují lépe. Proto se často před vlastním rozrážením zvýší koncentrace emulze přídavkem disperzního podílu (při nezměněné koncentraci emulgátoru).
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf