rozrušování aerosolu
destruction of aerosol

Oddělení disperzních částic aerosolu od disperzního prostředí. Protože přirozená koagulace ani sedimentace k odstranění nežádoucích aerosolů často nestačí, je nutno je odstraňovat uměle:
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf