sedimentace
sedimentation

Usazování částic disperzního podílu v silovém poli. Pohyb částic v gravitačním poli je rovnoměrný; částice padají směrem dolů, je-li jejich hustota větší než hustota disperzního prostředí, v opačném případě se pohybují směrem vzhůru (vzplývají). V odstředivém poli sedimentují částice radiálním směrem; specificky těžší částice směrem od osy otáčení, specificky lehčí částice naopak; rychlost pohybu částic se mění s jejich vzdáleností od osy otáčení.
Průběh sedimentace záleží na velikosti částic, rozdílu hustot a v odstředivém poli také na rychlosti otáčení (viz sedimentační rychlost a sedimentační rovnováha).
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf