sedimentační (kinetická) stabilita

(pouze v češtině [64]) Termín, zavedený ruským autorem Peskovem [61], [88, str. 334], [94, str. 54] pro stálost, s jakou disperzní systém odolává účinkům gravitačního (nebo odstředivého) pole při nezměněném stupni disperzity.
V anglické literatuře tento pojem není používán, používá se termín kinetic stability, který zahrnuje jak kinetickou, tak agregátní stabilitu.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf